Asamblea Legislativa
República de Costa Rica

Sitio de Datos Abiertos

Omitir vínculos de navegaciónSalariosDiputados

​​​​​​
  
  
  
  
  
  
Suma = ₡4.832.598.790,20
Suma = ₡1.721.325.768,62
Suma = ₡6.943.420.544,48
Expandir o contraer Nombre Completo : Aida María Montiel Héctor ‎(31)
Suma = ₡90.514.776,33
Suma = ₡32.291.033,61
Suma = ₡122.805.809,94
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(12)
Suma = ₡35.322.393,30
Suma = ₡12.529.394,40
Suma = ₡47.851.787,70
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡31.539.594,63
Suma = ₡11.408.709,61
Suma = ₡42.948.304,24
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.652.788,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.005.718,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Ana Lucía Delgado Orozco ‎(30)
Suma = ₡82.587.826,80
Suma = ₡31.323.486,00
Suma = ₡113.911.312,80
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(11)
Suma = ₡32.522.584,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡44.007.862,25
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.317.414,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.802.692,25
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡17.747.828,70
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡26.100.758,30
Expandir o contraer Nombre Completo : Aracelly Salas Eduarte ‎(30)
Suma = ₡88.323.454,07
Suma = ₡31.198.191,81
Suma = ₡119.521.645,88
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(11)
Suma = ₡32.522.584,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡44.007.862,25
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡31.970.685,82
Suma = ₡11.359.984,01
Suma = ₡43.330.669,83
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.830.184,20
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.183.113,80
Expandir o contraer Nombre Completo : Carlos Luis Avendaño Calvo ‎(30)
Suma = ₡88.336.985,55
Suma = ₡31.323.486,00
Suma = ₡505.974.455,10
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(11)
Suma = ₡32.161.613,10
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡429.960.874,85
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.522.584,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡44.007.862,25
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.652.788,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.005.718,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Carlos Ricardo Benavides Jiménez ‎(30)
Suma = ₡87.869.333,30
Suma = ₡31.323.486,00
Suma = ₡119.251.951,25
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(11)
Suma = ₡32.337.124,75
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.881.534,90
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.048.368,85
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.533.647,05
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.483.839,70
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.836.769,30
Expandir o contraer Nombre Completo : Carmen Irene Chan Mora ‎(30)
Suma = ₡88.023.903,55
Suma = ₡31.323.486,00
Suma = ₡119.410.295,90
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(11)
Suma = ₡32.396.771,35
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.944.955,90
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.219.102,50
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.704.380,70
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.408.029,70
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.760.959,30
Expandir o contraer Nombre Completo : Carolina Hidalgo Herrera ‎(29)
Suma = ₡85.441.858,40
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡115.721.228,20
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.414.315,85
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡39.855.477,85
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.374.754,15
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.860.032,35
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.652.788,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.005.718,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Catalina Montero Gómez ‎(29)
Suma = ₡85.291.045,44
Suma = ₡30.223.683,53
Suma = ₡115.514.728,97
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.565.985,50
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡40.007.147,50
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.148.081,74
Suma = ₡11.429.591,93
Suma = ₡43.577.673,67
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.576.978,20
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.929.907,80
Expandir o contraer Nombre Completo : Daniel Isaac Ulate Valenciano ‎(29)
Suma = ₡85.665.547,75
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡115.944.917,55
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.565.985,50
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡40.007.147,50
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.522.584,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡44.007.862,25
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.576.978,20
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.929.907,80
Expandir o contraer Nombre Completo : David Hubert Gourzong Cerdas ‎(29)
Suma = ₡85.253.958,90
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡115.533.328,70
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.565.985,50
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡40.007.147,50
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.235.031,00
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.720.309,20
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.452.942,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.805.872,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Dragos Carlos Dolanescu Valenciano ‎(29)
Suma = ₡80.503.643,26
Suma = ₡30.198.085,69
Suma = ₡113.121.677,70
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡25.659.725,76
Suma = ₡10.373.799,44
Suma = ₡38.453.473,95
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡31.723.932,30
Suma = ₡11.471.356,65
Suma = ₡43.195.288,95
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.119.985,20
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.472.914,80
Expandir o contraer Nombre Completo : Eduardo Newton Cruickshank Smith ‎(29)
Suma = ₡79.493.026,91
Suma = ₡28.413.881,88
Suma = ₡107.906.908,80
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.073.219,08
Suma = ₡10.267.142,45
Suma = ₡39.340.361,53
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡27.143.942,53
Suma = ₡9.793.809,83
Suma = ₡36.937.752,37
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.275.865,30
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.628.794,90
Expandir o contraer Nombre Completo : Enrique Sánchez Carballo ‎(29)
Suma = ₡84.743.906,09
Suma = ₡30.209.761,96
Suma = ₡115.170.004,55
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡28.940.346,24
Suma = ₡10.371.554,16
Suma = ₡39.528.236,90
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.298.601,35
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.783.879,55
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.504.958,50
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.857.888,10
Expandir o contraer Nombre Completo : Eric Rodríguez Steller ‎(29)
Suma = ₡85.010.496,95
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡115.289.866,75
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.338.884,40
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡39.780.046,40
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.018.824,15
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.504.102,35
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.652.788,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.005.718,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Erwen Yanan Masís Castro ‎(29)
Suma = ₡82.711.939,57
Suma = ₡30.244.565,83
Suma = ₡112.956.505,40
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.113.666,12
Suma = ₡10.406.358,03
Suma = ₡39.520.024,15
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡31.764.930,30
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.250.208,50
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡21.833.343,15
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡30.186.272,75
Expandir o contraer Nombre Completo : Floria María Segreda Sagot ‎(29)
Suma = ₡85.741.357,95
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡116.020.727,75
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.565.985,50
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡40.007.147,50
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.522.584,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡44.007.862,25
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.652.788,40
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡32.005.718,00
Expandir o contraer Nombre Completo : Franggi Nicolás Solano ‎(29)
Suma = ₡80.174.020,22
Suma = ₡28.173.623,37
Suma = ₡108.347.643,63
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡28.630.652,18
Suma = ₡9.922.472,19
Suma = ₡38.553.124,37
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡27.930.000,94
Suma = ₡9.898.221,58
Suma = ₡37.828.222,56
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.613.367,10
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.966.296,70
Expandir o contraer Nombre Completo : Giovanni Alberto Gómez Obando ‎(29)
Suma = ₡84.150.416,23
Suma = ₡29.961.419,49
Suma = ₡114.111.835,72
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.375.237,30
Suma = ₡10.373.799,73
Suma = ₡39.749.037,03
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡31.326.563,83
Suma = ₡11.234.690,16
Suma = ₡42.561.253,99
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.448.615,10
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.801.544,70
Expandir o contraer Nombre Completo : Gustavo Alonso Viales Villegas ‎(29)
Suma = ₡84.981.835,30
Suma = ₡30.279.369,80
Suma = ₡115.261.205,10
Expandir o contraer Año : 2.020 ‎(10)
Suma = ₡29.338.292,10
Suma = ₡10.441.162,00
Suma = ₡39.779.454,10
Expandir o contraer Año : 2.019 ‎(11)
Suma = ₡32.075.229,05
Suma = ₡11.485.278,20
Suma = ₡43.560.507,25
Expandir o contraer Año : 2.018 ‎(8)
Suma = ₡23.568.314,15
Suma = ₡8.352.929,60
Suma = ₡31.921.243,75
1 - 19Siguiente

Este portal se actualiza diariamente